งาน Expo

Thailand Halal Assembly 2018 การประชุมวิชาการนานาชาติ และการแสดงสินค้าฮาลาล